loader image

A XUVENTUDE CREA + TI

PROYECTOS EN CURSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN DA ENTIDADE

A asociación cultural para a inclusión social, ten como finalidade promover o coñecemento das artes escénicas e audiovisuais, así como facilitar a integración de colectivos excluídos ou en risco de exclusión, a través das artes escénicas e audiovisuais.
Traballa a través do enfoque da Cultura Inclusiva, xerando proxectos comunitarios, actividades artísticas e creando espectáculos de danza.
inclusiva, dirixida a mozos e mozas e persoas con necesidades de inclusión social.
Diversos cre na cultura inclusiva, como motor para crear unha nova realidade e unha alternativa cultural para o seu desenvolvemento intelectual, cultural e humano nos participantes, ofrecendo unha alternativa de lecer saudable para favorecer a saúde da mocidade e das persoas con diversidade funcional.
Como actividades relevantes da asociación podemos citar o “Encontro de Artes pola Integración”, que se celebra anualmente en A
Coruña dende hai 10 anos, tamén é salientable, a creación en Galicia da primeira compañía Multidisciplinar de Arte, Danza, Teatro e Música Inclusivas denominada 5s que axuda a profesionalizar persoas con diversidade funcional no ámbito artístico.
Outro dos proxectos a destacar é “Sacra Experience”, unha iniciativa transformadora que utiliza a cultura como motor para promover o progreso.
a través da posta en valor do rural deshabitado de Lugo, realizando dúas actividades centrais: “Sacra Festival” festival anual de artes na Ribeira Sacra e “Sacra Forma”: obradoiros de formación artística con destacados nomes do panorama cultural.

https://artespolaintegracion.com/

https://www.facebook.com/Diversos.Asociacion/

https://sacraexperience.com/

 

DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN

Proxecto de formación, investigación e creación a través das artes plásticas, audiovisuais e de instalación, integrando a mozos con dotes artísticas sen limitar as súas capacidades físicas ou mentais. Un proxecto a desenvolver en paralelo en dous institutos do Concello de Lugo e tamén con mozos e mozas integrados en asociacións de Lugo. Realizarase en colaboración co proxecto de creación dunha marca A small Bauhaus.
Trátase dun proxecto único e innovador en Galicia xa que é a primeira vez que unha escola se converte en museo en Galicia, dando protagonismo aos mozos e mozas como creadores, destacando tamén que é un proxecto altamente integrador porque vivirán e crearán. xunta mozos que proveñen de diferentes contextos sociais e mozos con diversidade funcional.
Neste proxecto os mozos concíbense como suxeitos activos, promóvese a autonomía xa que se van encargar dende a produción da obra, ata o comisariado e a montaxe.
Lugo sería o primeiro lugar de Galicia en poñer en marcha este proxecto. Outro dos aspectos que diferencia o proxecto é que será facilitado por artistas creadores e docentes, sendo profesionais con ampla experiencia e recoñecidos no seu ámbito, ofrécese un espazo de participación artística no ámbito educativo que constitúe unha experiencia de Inclusión. Cultura e Ocio Creativo fronte ao incremento do ocio pasivo da mocidade arredor das tecnoloxías, o consumo, as redes sociais e a excesiva individualización do ser humano.
Soster os beneficios do Ocio Creativo que se caracteriza polo seu carácter vivencial e reflexivo, e que se asocia a procesos creativos que dan un papel activo e protagonista á persoa, contribuíndo a mellorar a súa autoestima.

Tamén se coñecen os beneficios da arte como xeradora de cohesión social, incrementando a participación social e xerando vínculos.

OBXECTIVO XERAL

Promover espazos de participación, ocio creativo, arte e inclusión cultural que favorezan procesos de desenvolvemento persoal e traballo en equipo colaborativo.

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

Promover mediante procesos creativos un beneficio físico e psicolóxico, que á súa vez aumente o grao de autonomía, motivación, recoñecemento persoal e autoestima.
Elaborar unha proposta de formación artística grupal e interdisciplinar para mozos, persoas con diversidade funcional e mozos en risco de exclusión.

 

BENEFICIARIOS

Mozos de entre 14 e 18 anos. 45 prazas en total.
30 prazas 15 por cada instituto.
15 prazas para membros de asociacións.

 

ACTIVIDADES E METODOLOXÍA

1.1 Construír soños. Explorando as inquedanzas vitais, a través da narración, reflectirase a través das artes plásticas, visuais, instalacións e músicas creadas polos propi@s alumn@s para crear o ambiente sonoro das exposicións, todo isto documentarase a través dun documental.
12 Reinventa a túa cidade. Crear unha cidade máis amigable para os mozos?

Resultado: Proposta creativa para unha cidade máis adaptada á mocidade a través de maquetas, instalacións xeradoras de debate, intervención urbana.
1.3 Quen me entende?, eu me entendo a min mesmo? Hoxe a adolescencia é a idade incomprendida, tanto pola sociedade, pola familia como por eles mesmos nas súas procuras profesionais e vitais. Isto crea unha dificultade coa tolerancia á frustración. crearanse dispositivos artísticos, escénicos e corporais para expresar os seus medos.
1.4 A escola un museo. Os traballos, creacións, aparellos serán expostos nos institutos convertendo a escola nun museo.Tras o traballo de exploración, creadores e alumnos seleccionarán o material máis interesante, textos, esculturas, debuxos e murais, máscaras, videocreacións, fotografías e textos. , material de movemento para performances…
Aquí comezarán os traballos de montaxe das exposicións, e a comunicación con carteis, dípticos e roldas de prensa deseñadas por eles mesmos para os visitantes que acudan unha vez que os espazos estean abertos ao público.

Elixirase unha metodoloxía participativa e vivencial, os creadores terán a función de acompañar e apoiar á mocidade a través de ferramentas metodolóxicas, artísticas e materiais para facer realidade os imaxinarios de cada un dos alumnos (artes plásticas, audiovisuais, sonoras, etc.).
escultura).

NECESIDADES POR PARTE DOS CENTROS E ASOCIACIÓNS

Os centros participantes deberán adquirir determinados compromisos como: indicar o profesorado de referencia que pase a formar parte do proxecto, unha reunión previa de diagnóstico co equipo do proxecto para coñecer a idiosincrasia do centro e o seu contexto, e unha reunión previa á exposición para coordinar a asemblea. . da exposición.

 

RESULTADOS

Creado a través de ferramentas artísticas, a interconexión entre o alumnado, potenciando as súas capacidades artísticas e intelectuais ocultas ou non recoñecidas.
Xerado a través da diversidade social e cultural, un vínculo que busca unha linguaxe común a través das Artes, creando comunicación e compañeirismo.
Promoveu o desenvolvemento persoal dos mozos participantes. Espazos favorecidos para a participación, o lecer creativo, así como a arte e a inclusión social.
Promoveuse o traballo en equipo inclusivo, logrando xerar lazos de relación e adquisición de hábitos, valores e comportamentos positivos respecto á vida en grupo, aportando á súa vez un beneficio físico e psicolóxico, autonomía, recoñecemento persoal e autoestima.

ARTISTAS INVITADOS

No proxecto colaborarán tamén artistas convidados da maior parte da provincia de Lugo que se achegarán a compartir as súas experiencias artísticas.
María Vázquez. Teatro
Davide Salvado. Música
Bea Palomero. Gravado
Maria Tome. Decorados e Artes Plásticas
Laura la Montagne. Música.
Cristina Vilariño. Xestor cultural
María Gar. Gravado.
Oliver Laxe. Cine (pendente de confirmación)