loader image

COMPAÑÍA 5s

Compañía Multidisplinar de Arte Inclusivo, Danza, Teatro y Música.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPAÑÍA 5s

5s, alude aos cinco sentidos, os sentidos polos que nos comunicamos cos demais, os sentidos que nos moven. Un lugar para compartir emocións dende a vista, o oído a través da música, o olfacto, o tacto e o gusto.

Unha empresa que pretende profesionalizar a Arte na comunidade e normalizar así a diversidade funcional, escoitar a xente de diferentes culturas, crear redes entre outros proxectos e plataformas e unir a todos a través da Creación, non unha creación dirixida senón unha creación propia, un auténtico artístico. lingua, que respecta a identidade de cada persoa e de cada grupo e comparte coñecementos e intereses.

OBXECTIVOS

  • Facer visible a arte e o talento creativo das persoas con diversidade funcional.

  • Normalizar a diversidade nos circuítos culturais e tentar desmarcar

  • Saír da endogamia do asociacionismo e permitir, a través de proxectos inclusivos e comunitarios, o acceso a todo tipo de persoas dedicadas ou que necesitan centrar a súa profesión a través da arte.

  • Profesionalizar a inclusión social e as Artes, permitindo que as persoas con necesidades especiais poidan acceder ao mercado laboral cultural.

  • Incluír, buscar lazos de unión e de respecto e aprendizaxe para todos.

Compañía de Danza 5s