loader image

O MEU LUGAR

PROYECTOS EN CURSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

A palabra teatro provén do grego “Theatrón” ou “lugar para contemplar”. É a arte de representar historias ante o público. É un espello da alma humana. O teatro é conflito. Se non hai conflito, non hai teatro. Entender como se enfrontan os seus conflitos outras persoas diferentes a un mesmo (personaxes), é abrir a perspectiva para que un poida comprender e resolver os seus propios conflitos ao longo da vida.

Para os que o practicamos, o teatro é tamén unha ferramenta que favorece o contacto cun mesmo, axudándonos a profundar dentro de nós mesmos, a descubrir as nosas capacidades e a asumir e afrontar posibles dificultades. Serve para desenvolver unha maior conciencia das relacións cos demais, co grupo e co espazo.

 

CONTEXTO

O ser humano construíu inconscientemente un tipo de sociedade que se converteu en autómata. Fixémonos prisioneiros dun sistema impersoal, dun sistema tecno-comercial que determina o que nos gusta, o que debemos pensar, o que debemos facer e como facelo.

A educación estivo ata agora ao servizo das necesidades do Estado, da creación da nación e do desenvolvemento da cidadanía. Ou polas necesidades dos mercados; que requiren o desenvolvemento das competencias demandadas polo sector produtivo. E as persoas con diversidade funcional, entre outras, adoitan quedar fóra desta ecuación. Xa que, na maioría dos casos, non son “útiles” dentro do sistema social produtivo. Corren o risco de ser ou sentirse excluídos pola sociedade.

 

 

DE ONDE NACE ESTE PROXECTO

Este proxecto xorde da necesidade de ofrecer un espazo creativo e de crecemento no ámbito do teatro e da danza a persoas con diversidade funcional e con capacidades diferentes. Un espazo onde poder expresarse con liberdade, e ao mesmo tempo realizar un proceso formativo onde aprenden a xestionar as súas propias dificultades e ao mesmo tempo desenvolven as súas capacidades creativas e persoais. E contribuír así á construción dunha canle pola que estas persoas poidan ofrecer algo valioso á sociedade. A súa arte.

 

Para nós a formación artística é unha ferramenta moi poderosa que contribúe a mellorar e transformar o mundo que nos rodea. Neste sentido, sabemos, polo voso apoio en anos anteriores, que as intencións da Concellería de Políticas Sociais e Diversidades do Concello de Santiago de Compostela van na mesma dirección.

ARGUMENTO

“O meu lugar”É a viaxe do heroe (O heroe, neste caso, está representado polo ser humano occidental actual). Entendido como unha viaxe en dous planos de conciencia. Por unha banda, cando o mundo ordinario do heroe se ve interrompido por un factor externo e se presenta un reto ou unha misión que hai que acometer. E no plano interno, a viaxe que fai o ego ata a parte máis escura do inconsciente para despois volver á esencia ou ao ser.

 

Na viaxe, o heroe terá que enfrontarse a obstáculos e as súas habilidades ou poderes poranse a proba. E todo o que ama porase en xogo. Incluso a súa propia vida. Ao final, o heroe terá éxito e a recompensa final pode ser literal ou metafórica. Pode ser motivo de celebración, autorrealización ou fin das loitas, pero sexa o que sexa, representa tres cousas: cambio, éxito e proba da túa viaxe. O heroe finalmente volverá onde comezou, pero nada volverá a ser o mesmo.

Obxectivos na interpretación:

  • Completa as bases fundamentais da improvisación introducindo “Circunstancias previas” e “Circunstancias do lugar”. Reforzar e afondar no “conflito” “obxectivo” “relación”.
  • A partir destas bases, practica a construción de “situacións” que posteriormente improvisarán. Orientando a elección destas “situacións” cara os temas da obra.
  • Desenvolver un proceso de traballo con material específico e nun contexto específico que pon a proba as limitacións e límites individuais e grupais como medio de crecemento persoal e artístico do grupo.

 

Obxectivos xerais:

Afondar nas diferentes linguaxes da arte de actuar.

  • Investiga novas linguaxes na creación escénica.
  • Mostrar o traballo ao público como parte final do proceso.
  • Traballar co obxectivo de acadar a maior calidade artística posible, dentro dos recursos dos que dispoñemos, para que o grupo sexa cada vez máis competitivo nos circuítos de teatro afeccionado e profesional.
  • Abrir canles de distribución para acadar o maior número de representacións posibles e xerar así unha maior difusión do teatro inclusivo ao público en xeral.
  • Contribuír a consolidar a normalización da diversidade no ámbito das artes escénicas.

DIRECTORA E PROFESOR DE OBRADOIRO

Víctor Duplá

 

AXUDANTE DE DIRECCIÓN E PRODUCIÓN E PROFESOR DE OBRADOIRO

María Vázquez