loader image

Sobre nós

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Diversos

Unha empresa que pretende profesionalizar a Arte na comunidade e normalizar así a diversidade funcional, escoitar a persoas de diferentes culturas, crear redes entre outros proxectos e plataformas e unir a todos a través da Creación, non unha creación dirixida, senón unha creación propia. auténtica linguaxe artística, que respecte a identidade de cada persoa e de cada grupo, compartindo coñecementos e intereses.

Obxectivos

Facer visible a arte e o talento creativo das persoas con diversidade funcional. Normalizar a diversidade nos circuítos culturais e tentar desitequetar Saír da endogamia do asociacionismo e permitir, a través de proxectos inclusivos e comunitarios, o acceso a todo tipo de persoas dedicadas ou que precisen centrar a súa profesión a través da arte.

Profesionalizar a inclusión social e as Artes, permitindo que as persoas con necesidades especiais poidan acceder ao mercado laboral cultural.

Incluír, buscar lazos de unión e de respecto e aprendizaxe para todos.